czwartek, 6 września 2012

Kiedy rachunek uproszczony?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa , które działają na terenie naszego kraju podlegają obowiązkowi opłacaniu podatku VAT. Zwolnienie z tego obowiązku można podzielić na przedmiotowe i podmiotowe.

czwartek, 2 lutego 2012

Umowa o pracę, co warto wiedzieć.

Umowa o pracę , która została zawarta zarówno na czas określony jak również nieokreślony powinna zostać rozwiązana wyłącznie przez zakład pracy albo na zasadzie porozumienia stron stosunku pracy ale dodatkowo przez samego pracownika.

Dokument

Dokument - tłumacząc w bardzo prosty sposób jest „dowodem” jakiegoś zjawiska, utworzony w formie właściwej dla miejsca i czasu. W dzisiejszych czasach dokument obecny jest niemal w każdym obszarze życia człowieka. Nie sposób znaleźć dziedziny, strefy egzystencji ludzkiej w której dokument nie istnieje.